logo

Spoločnosť Levstav-Levice s.r.o. vznikla v roku 1997. Od založenia spoločnosti sa venujeme stavebnej činnosti v rozsahu novostavieb a rekonštrukcií budov, priemyselných objektov, občianskej výstavby, interiérov ako aj rodinných domov. Základnou filozofiou spoločnosti je spokojnosť nášho zákazníka, ktorému chceme byť spoľahlivých partnerom pri realizácii jeho stavby.

Personál našej spoločnosti vedie tím manažérov s dlhoročnými skúsenosťami v stavebníctve. Tvorí ho kvalitné oddelenie prípravy a cien, útvar MTZ a dopravy, ekonomický útvar a útvar realizácie.

Vlastnú realizáciu stavieb zabezpečujeme pod vedením stavbyvedúcich a majstrov v priemere 37 – 50 výrobnými pracovníkmi v profesiách: murár, obkladač, tesár, pokrývač, zámočník, elektrikár, vodár, maliar, stolár, montér sadrokartónových konštrukcií, klampiar, izolatér, podlahár.

Spoločnosť je vybavená kvalitným technickým vybavením a strojovým parkom (kopacie stroje, nakladač, nákladné vozidlá, kompresor, elektrické výťahy, lešenia, vrátky, vibračné zariadenia, omietací stroj. Ďalej má u sesterskej spoločnosti VIALLE k dispozícii žeriav, vysokozdvižné plošiny, ďalšie nakladače a nákladné vozidlá z vlekmi.

   Ochrana osobných údajov • copyright © LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. úprava:jpl