logo

Po dobu pôsobenia našej spoločnosti na stavebnom trhu sme zrealizovali desiatky novostavieb, rekonštrukcií, či opráv bytových objektov, interiérov, rodinných domov, cirkevných stavieb a pod.

Medzi našich odberateľov patria obce, mestá, podnikateľské subjekty ako aj fyzické osoby a záujmové, či občianske združenia.

Z veľkého počtu zákazníkov, pre ktorých sme realizovali stavebné diela, vyberáme:

   Ochrana osobných údajov • copyright © LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. úprava:jpl